รับสมัครนักศึกษาใหม่
Portfolioช่วงรับสมัคร 28 ต.ค. 66 ถึง 15 ม.ค. 67
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240
โทรศัพท์ 091-093-0451, 02-310-8570-1 (งานบริการการศึกษา)
โทรศัพท์ 096-034-8084, 02-310-8577-8 (งานการเงิน)